Samorządowe przepisy antykorupcyjne pomimo zmian są mało precyzyjne. Nowo wybrani radni mają 30 dni na złożenie oświadczenia majątkowego. Gdy oświadczenie nie zostanie złożone, samorządowcy stracą mandaty.
Do końca grudnia większość wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców, jak również radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego powinno przedstawić odpowiednio wojewodzie bądź przewodniczącemu rady informacje o swoim stanie majątkowym. Zgodnie z przepisami samorządowych ustaw ustrojowych (ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa) nowo wybrani radni i wójtowie pierwsze oświadczenie majątkowe składają w terminie 30 dni od ślubowania. Kolejne oświadczenia osoby te składają co roku do 30 kwietnia.

Złe informacje