Sama zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne nie uprawnia właścicieli do samoistnego wykorzystania go na inne cele. Konieczne jest potwierdzenie ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Naczelny Sąd Administracyjny podjął bardzo ważną uchwałę dotyczącą tzw. odleśnienia czy odrolnienia gruntów. Siedmioosobowy skład NSA uznał bowiem, że sama tylko zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne nie stanowi samoistnej podstawy do zmiany jego przeznaczenia.

Zmiana przeznaczenia