W piątek prezydent Bronisław Komorowski powoła nowego prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Kandydatami na prezesa Trybunału są prof. Ewa Łętowska i prof. Andrzej Rzepliński, z kolei na wiceprezesa - prof. Stanisław Biernat i prof. Mirosław Granat.

W czwartek kończy się dziewięcioletnia kadencja sędziowska obecnego prezesa Trybunału Bohdana Zdziennickiego i wiceprezesa - Marka Mazurkiewicza. Tego dnia zakończą się jeszcze kadencje dwóch sędziów TK - prof. Mariana Grzybowskiego i prof. Mirosława Wyrzykowskiego.

Kadencja prof. Łętowskiej w TK dobiegnie końca 28 maja 2011 r. Prof. Rzepliński będzie w nim zasiadał do 19 grudnia 2016 r. Prof. Biernat będzie sędzią Trybunału do 26 czerwca 2017 r., a prof. Granat - do 27 kwietnia 2016 r.

Łętowska była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich, orzekała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W 1968 r. została doktorem nauk prawnych, a w 1975 r. habilitowała się z prawa cywilnego. Od 1986 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1977-87 kierowała Zespołem Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Rzepliński wiele lat działał w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1990 r. był doradcą do spraw reformy prawa penitencjarnego dyrektora więziennictwa, a w latach 1998-2000 doradcą prawnym ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Od 2001 do 2005 r. był doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Był współautorem pierwszej ustawy lustracyjnej i ustawy o IPN. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1990 r. doktora habilitowanego. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 1991 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Ośrodka Badań Praw Człowieka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK dokonało wyboru kandydatów już 13 lipca, ale kandydatury przedłożyło prezydentowi dopiero w połowie sierpnia, po zaprzysiężeniu głowy państwa.

W ubiegły piątek Sejm wybrał trzech nowych sędziów TK: prof. Piotra Tuleję, adwokata Stanisława Rymara i prof. Marka Zubika. Przez pewien czas Trybunał będzie funkcjonował w pomniejszonym składzie, bo Sejmowi nie udało się wybrać czwartego nowego sędziego. Procedura zgłaszania kandydatów przez kluby sejmowe na to nieobsadzone miejsce musi rozpocząć się od początku.