Sześć osób będzie się ubiegać o wybór do Trybunału Konstytucyjnego. 2 grudnia br. mija kadencja aż czterech spośród 15 sędziów TK.
Posłowie z oficjalnym ogłoszeniem kandydatur czekali do ostatniej chwili. Zgodnie bowiem z regulaminem Sejmu wnioski w sprawie wyboru składa się marszałkowi na 30 dni przed upływem kadencji sędziów, czyli właśnie 2 listopada. Najwięcej propozycji, bo aż trzy, przedstawiła Platforma Obywatelska. Pozostali kandydaci zgłoszeni zostali przez Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
Z rekomendacji Platformy Obywatelskiej o stanowisko sędziego TK będą się starać: Bogusław Banaszak, Stanisław Rymar oraz Piotr Tuleja. Pierwszy z kandydatów jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego. Ponadto posiada tytuł profesora na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Profesor Banaszak jest autorem wielu prac naukowych oraz ekspertyz dla Sejmu i Senatu. Z kolei Stanisław Rymar jest adwokatem, który specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym, karnym oraz sportowym. W latach od 2001 do 2007 r. pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a obecnie jest jej członkiem. W 2007 r. był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Ostatni kandydat PO, Piotr Tuleja, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą prawa konstytucyjnego. Współpracuje od dłuższego czasu z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pełni funkcję dyrektora zespołu wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych. Kandydatura prof. Tulei jest rekomendowana przez byłych prezesów TK: Andrzeja Zolla, Marka Safjana i Jerzego Stępnia.
Klub PiS zgłosił jedną kandydaturę Krystyny Pawłowicz, która jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2007 r. zasiada w Trybunale Stanu. W 1979 r. odbyła aplikację sędziowską. Kandydatura prof. Pawłowicz już po raz drugi przedstawiana jest przez PiS. W marcu tego roku posłowie nie wybrali jej na sędziego TK.
Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla, który jest sędzią Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dodatkowo pełni on funkcję przewodniczącego rady naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN. Profesor Wróbel był członkiem IX kadencji Rady Legislacyjnej przy premierze oraz przewodniczącym Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr dla Sądów Powszechnych i Prokuratury.
O wybór na sędziego TK będzie się ubiegał Marek Zubik, którego kandydaturę zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe. Marek Zubik jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2006 roku kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego. Ponadto kierował on wieloma programami realizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Instytut Spraw Publicznych. Był także zastępcą rzecznika praw obywatelskich.
Spośród tych sześciu osób posłowie bezwzględną większością głosów wybiorą czterech nowych sędziów TK. Uchwała Sejmu w tej sprawie musi być podjęta w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Kadencja czterech spośród 15 sędziów TK upłynie już 2 grudnia.