Sejm spośród sześciu kandydatów wybrał dziś trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nowi sędziowie TK to prof. Piotr Tuleja, adwokat Stanisław Rymar i prof. Marek Zubik.

Posłowie mogli wskazać czterech z pięciu kandydatów. Na zgłoszonych przez PO: prof. Piotra Tuleję głosowało 348 posłów, na adwokata Stanisława Rymara - 203, a na zgłoszonego przez PSL prof. Marka Zubika - 200. Większość bezwzględna wynosiła 191 głosów.

W pozostałych dwóch głosowaniach prof. Krystyna Pawłowicz, zgłoszona przez PiS i zgłoszony przez SLD prof. Andrzej Wróbel nie uzyskali wymaganej liczby głosów. Z kandydowania zrezygnował prof. Bogusław Banaszak. Wcześniej media informowały, że trwa proces o plagiat, jaki został mu wytoczony mu przed pięcioma laty. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prof. Banaszak zapewnił, że "ma w tej sprawie czyste sumienie" i nie widzi przeszkód w ewentualnym swoim orzekaniu w TK.

Kandydatura mecenasa Stanisława Rymara budziła emocje

Emocje budziła też kandydatura mecenasa Stanisława Rymara. "Gazeta Wyborcza" napisała, że nie ma doświadczenia w prawie konstytucyjnym i że w maju 2011 r. skończy on 70 lat, a wtedy nie mógłby zostać wybrany do TK, bo jego sędziowie powinni spełniać kryteria takie jak sędziowie Sądu Najwyższego, przechodzący w stan spoczynku po ukończeniu 70 lat. W odpowiedzi na to Rymar wysłał do "Gazety" "zawezwanie do próby ugodowej" z żądaniem przeprosin i 200 tysięcy zł na cel charytatywny. W piątek powiedział, że odstąpi od popierania tego wniosku.

Prof. Piotr Tuleja (ur. 1963) jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego. Od roku 1992 pracuje w Trybunale Konstytucyjnym, najpierw jako asystent sędziego, a następnie orzecznik i kierownik Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 roku uczestniczył w pracach zespołu, powołanego ds. opracowania zmian w konstytucji i dostosowania jej do prawa Unii Europejskiej. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.Urodzony w 1941 roku Mecenas Stanisław Rymar jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001-2007 był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Pełni funkcję arbitra sądu polubownego adwokatury. Interesuje się prawem cywilnym, prawem karnym oraz postępowaniem cywilnym.

Prof. Marek Zubik (ur. w 1974 roku) jest kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 roku był sekretarzem, a następnie członkiem prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2002-2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego - pełnił funkcję wicedyrektora zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Od 2007 do lipca 2010 roku był zastępcą rzecznika praw obywatelskich. Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

2 grudnia kończy się 9-letnia kadencja czterech sędziów TK

2 grudnia kończy się 9-letnia kadencja czterech sędziów Trybunału - prezesa Bohdana Zdziennickiego, wiceprezesa Marka Mazurkiewicza oraz Mariana Grzybowskiego i Mirosława Wyrzykowskiego.

Kandydaci na sędziów TK zostali zgłoszeni 2 listopada. Przeciw trybowi ich zgłaszania protestowały organizacje pozarządowe. W ich ocenie zbyt krótki czas od zgłoszenia kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego do zaopiniowania ich przez sejmową komisję (18 listopada), a następnie - do głosowania w Sejmie - uniemożliwiał przeprowadzenie monitoringu obywatelskiego. Obywatelski Monitoring Kandydatów na sędziów TK to mająca już kilkuletnią tradycję wspólna inicjatywa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz polskiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.