Rozmawiamy z kandydatami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ANDRZEJ WRÓBEL: sędziowie są ciągle konfrontowani z ustawami bez przepisów przejściowych.
Gdy Trybunał Konstytucyjny odracza obowiązywanie orzeczenia, sądy nie wiedzą, czy zakwestionowane przepisy można nadal stosować, czy już nie. To powoduje napięcia między TK a sądami powszechnymi...
My jako sędziowie jesteśmy stale konfrontowani z ustawami niezawierającymi przepisów przejściowych. Istnieją powody, dla których trybunał odracza wykonanie wyroku, ale wydaje mi się, że niektóre uzasadnienia mogłyby być lepiej napisane. Powinny być ważone inne wartości konstytucyjne przy odraczaniu orzeczenia.