Publikacja prywatnej korespondencji bez zgody jej autora, a już szczególnie gdy dotyczy takiej sfery życia prywatnego jak zdrowie, jest bezprawna.
W jednym z marcowych numerów „Polityki” z 2001 r. ukazał się artykuł „Po pierwsze Sandauer”. Z założenia miał obrazować leczenie bohatera i związane z nim komplikacje. Doprowadziło to zresztą do założenia przez niego stowarzyszenia ludzi poszkodowanych błędami medycznymi Primum Non Nocere (po pierwsze nie szkodzić).

Anonimowe cytaty