10 listopada br. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przeprowadził kontrolę w jednym z warszawskich klubów muzycznych. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że klub nie posiada wymaganych umów z organizacjami zbiorowego zarządzania, natomiast pracujący w klubie DJ korzystał z nielegalnych nośników, nie posiadając licencji DJ-skiej.

To kolejny tego typu incydent, miesiąc wcześniej policja zatrzymała nielegalne nośniki w klubie w Poznaniu. Planowane są dalsze kontrole.
Związek Producentów Audio Video w imieniu właścicieli praw producenckich skieruje wnioski do prokuratury.

Jednocześnie, w trosce o dobro osób bawiących się w klubach, ZPAV chciałby przypomnieć wszystkim DJ-om oraz organizatorom imprez, że:

1. Obowiązkiem DJ-a jest odtwarzanie muzyki bezpośrednio z oryginalnych nośników (płyty CD, płyty winylowe, MP3 kupione w Internecie z licencją na publiczne odtwarzanie).

2. Klub muzyczny/dyskoteka powinien posiadać stosowne umowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania (ZAiKS, STOART, SAWP i ZPAV) zezwalające na publiczne odtwarzanie muzyki.

3. Jeśli klub posiada powyższe umowy i DJ gra bezpośrednio z oryginalnych nośników, nie są wymagane żadne dodatkowe opłaty od DJ-ów. Na płytach CD widnieje zapis: „Kopiowanie, wypożyczanie oraz publiczne odtwarzanie – również przez radio – niniejszej płyty bez zezwolenia jest zabronione.” Takim zezwoleniem są powyższe umowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania.

4. W przypadku, gdy DJ chce grać z kopii oryginalnych płyt, których jest właścicielem, powinien posiadać licencję DJ-ską zezwalającą na kopiowanie oryginalnych nagrań muzycznych na nośnik cyfrowy i publiczne ich odtwarzanie z owych kopii.

5. W przypadku, gdy DJ kupił MP3 w sklepie internetowym, w celu publicznego odtwarzania, sklep w swojej licencji/regulaminie musi posiadać zgodę producenta/dystrybutora na publiczne odtwarzanie. Jeśli takie zgody nie ma, licencja DJ-ska również nie legalizuje tych nagrań muzycznych.

6. W przypadku sprzedaży muzyki w formacie cyfrowym w serwisach internetowych, fonogramy i wideogramy wykorzystane są na odrębnych polach eksploatacji. Z takich nagrań korzystać można w ściśle określony sposób, sprecyzowany w regulaminie serwisu lub umowie licencyjnej. Jeżeli więc, zgodnie z regulaminem serwisu, nagrania mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku prywatnego, to nie mogą być one odtwarzane publicznie.

7. Licencja DJ-ska nie legalizuje ściągniętych z niewiadomego źródła nagrań muzycznych – tzw. piractwa.

Na stronie http://dj.zpav.pl/ DJ-e mają możliwość zawarcia stosownej umowy jednocześnie ze wszystkimi uprawnionymi organizacjami, zawarte są tam również wszelkie niezbędne informacje umożliwiające legalne działanie DJ-om.