Komornik rozpocznie egzekucję z majątku dłużnika wówczas, gdy wierzyciel do wniosku o wszczęcie egzekucji dołączy właściwie sporządzony tytuł wykonalności. Dłużnik może się bronić i żądać wstrzymania egzekucji, doprowadzić do wyłączenia przedmiotów spod egzekucji i wnosić skargi na czynności komornika.

1 Pozbaw wykonalności tytuł wykonawczy

Dłużnik, broniąc się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej, powinien żądać w drodze powództwa pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części bądź ograniczenia go.
Powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik powinien wnieść do sądu, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja. W zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru stron może to być sąd okręgowy albo rejonowy. Sądy gospodarcze rozpoznają pozwy w sprawach mających charakter gospodarczy, natomiast pozostałe rozpoznawane są w wydziałach cywilnych.
Dłużnik powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, bo straci prawo do powołania ich w dalszym postępowaniu. Nie może wskazywać na niekorzystną zmianę swojej sytuacji materialnej, jaka nastąpiła po powstaniu tytułu egzekucyjnego, bo nie stanowi ona zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na uratowanie majątku dłużnika przed egzekucją.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2 Broń wspólnego majątku małżeńskiego
3 Spłać dług przed przybiciem na licytacji
4 Dopilnuj, aby komornik nie zabrał pościeli
5 Powołaj się na prawo do spadku
6 Złóż skargę na czynności komornika