Komornik rozpocznie egzekucję z majątku dłużnika wówczas, gdy wierzyciel do wniosku o wszczęcie egzekucji dołączy właściwie sporządzony tytuł wykonalności. Dłużnik może się bronić i żądać wstrzymania egzekucji, doprowadzić do wyłączenia przedmiotów spod egzekucji i wnosić skargi na czynności komornika.

1 Pozbaw wykonalności tytuł wykonawczy

Dłużnik, broniąc się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej, powinien żądać w drodze powództwa pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części bądź ograniczenia go.