Tryb postępowań, w ramach których wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej, charakteryzuje się uproszczoną procedurą. Warto wiedzieć, w jaki sposób można skorzystać z tych ułatwień.

1 Jaki tryb dochodzenia roszczeń należy wybrać

Bardzo często wybór właściwego trybu dochodzenia roszczeń przesądza o tym, czy pieniądze zostaną nam zwrócone. Można skorzystać z postępowania nakazowego bądź upominawczego. Są to postępowania odrębne, a także przyspieszone w stosunku do postępowania zwykłego. W pierwszym postępowaniu sąd wydaje nakaz zapłaty tylko na podstawie wniosku powoda złożonego w pozwie. Inaczej jest w postępowaniu upominawczym. W tym trybie nie jest potrzebny dodatkowy wniosek. Sąd bada, czy uzasadnione jest wydanie nakazu zapłaty.