Orzecznictwo sądów administracyjnych wpływa na interpretację przepisów przez organy podatkowe, ale nie zawsze jest respektowane.
Orzeczenia naszych sądów administracyjnych wiążą jedynie w konkretnej sprawie, jednak w rzeczywistości dostarczają innym podatnikom, niebędącym stroną w sprawie, silnych argumentów przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozliczenia lub gdy prowadzą spory z organami podatkowymi.
Wprowadzenie możliwości występowania o wiążącą interpretację w zakresie stosowania prawa podatkowego spowodowało, że szczegółowa wiedza o bieżącym orzecznictwie sądowym zyskała na znaczeniu. Lektura publikowanych interpretacji potwierdza, że kluczowe argumenty podnoszone przez podatników na poparcie swojego stanowiska często oparte są na dostępnym orzecznictwie.