Reklama medykamentów w postaci konkursów będzie mogła być skierowana tylko do lekarzy.
Zostanie wprowadzony zakaz reklamy leków sprowadzanych do obrotu bez wymaganych pozwoleń – wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Przepis ten dotyczy tych leków, które są sprowadzane z zagranicy bez pozwolenia, np. w sytuacji gdy szpital musi mieć dany środek do ratowania życia pacjenta.
Projekt w odniesieniu do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu bez konieczności posiadania pozwolenia wyłącza jednak z zakresu reklamy korespondencję niemającą charakteru promocyjnego. Małgorzata Paluch z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna tłumaczy, że korespondencja ta jest potrzebna do odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego leku. Dodaje, że zakaz ten nie obejmie także katalogów handlowych lub listów cenowych.