Proponowane przez resort infrastruktury zmiany dotyczące liberalizacji rynku usług pocztowych nie zapewnią równego do nich dostępu - uważają niezależni operatorzy pocztowi. Resort zapewnia, że unijne wymogi uwolnią rynek od 2013 r.

O planowanych zmianach w prawie dyskutowano w środę podczas debaty "Prywatni operatorzy pocztowi - silna konkurencja rynkowa szansą rozwoju sektora pocztowego w Polsce", którą zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

Według dyrektora Departamentu Poczty w resorcie infrastruktury Macieja Świtkowskiego zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu ustawy Prawo pocztowe, od stycznia 2013 r. ma nastąpić liberalizacja rynku pocztowego. Oznacza to, że Poczta Polska przestanie być jedynym operatorem świadczącym wszystkie usługi odbiorcom. Teraz ma ona wyłączność na dostarczanie przesyłek o wadze do 50 gramów. Aby obejść ten wymóg inni operatorzy pocztowi obciążają koperty blaszkami, które zwiększają ich wagę.

"Unijne wytyczne wymagają od nas zmiany przepisów dotyczących zapewnienia wszystkim operatorom od 2013 r. m.in. równego dostępu do sieci pocztowej oraz infrastruktury. W założeniach resort zaproponował likwidację obszaru usług przeznaczonych tylko dla Poczty Polskiej" - powiedział Świtkowski.

Reklama

"Z chwilą liberalizacji Poczta Polska utraci część rynku i będzie musiała konkurować o klienta"

"Oznacza to, że nie będzie już dociążania przesyłek blaszkami czy kartonikami. Nastąpi wolny rynek" - powiedział Świtkowski. Wyjaśnił, że zgodnie z założeniami do projektu ustawy, przez trzy lata od wejścia jej w życie, Poczta Polska będzie zobowiązana do świadczenia wszystkich usług.

Świtkowski podkreślił, że Poczta będzie musiała przygotować się do rynkowej konkurencji. "W tej chwili zatrudnia ona ok. 100 tys. pracowników. Działa tam ok. 70 związków zawodowych. Z chwilą liberalizacji Poczta Polska utraci część rynku i będzie musiała konkurować o klienta" - dodał.

W ocenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych wątpliwości budzą kwestie dotyczące m.in. swobodnego zawierania umów z operatorami przez nadawców przesyłek, czy ujednolicenie stawki podatku VAT na rynku pocztowym. Związek chce, by po 2013 r. był równy status prawny operatorów działających w branży.

Z informacji podanych przez związek, poza Pocztą Polską, do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wpisanych jest 248 podmiotów, które prowadzą działalność w tym zakresie. W ub.r. było ich 209.