Sędzia Leszek Pietraszko z Lublina będzie przez 5-letnią kadencję dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kształcącej aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, asystentów, a także referendarzy sądowych - podało w środę ministerstwo sprawiedliwości.

Sędziego Pietraszkę powołał na tę funkcję minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Minister wybierał spośród pięciu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ogłoszonego w czerwcu tego roku.

Zgłoszone kandydatury oceniał powołany przez ministra zespół konkursowy, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratora Generalnego. Zespół jednogłośnie rekomendował kandydaturę sędziego Leszka Pietraszki - obecnego wiceszefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wcześniej kierującego nią tymczasowo.

Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości

Reklama

Sędzia Leszek Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości i naborem kadr w sądownictwie powszechnym i zawodach prawniczych. W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury pracuje od półtora roku.

W latach 1996-2008 był szefem szkolenia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, Sadu Okręgowego w Lublinie, a następnie lubelskiego sądu apelacyjnego. Wielokrotnie kierował zespołami i komisjami ds. egzaminów sędziowskich oraz uczestniczył w komisjach konkursowych przeprowadzających nabór na aplikację sądową, adwokacką i radcowską.

Po zcentralizowaniu zasad prowadzenia aplikacji sądowej i prokuratorskiej KSSiP, mająca siedziby w Krakowie i Lublinie, stała się jedynym ośrodkiem, którego zadaniem jest kształcenie kadr i organizowanie szkolenia ustawicznego dla wymiaru sprawiedliwości. Nad programem szkolenia czuwa 15 osobowa Rada Programowa, w której uczestniczą przedstawiciele świata nauki i wszystkich zawodów prawniczych. Kieruje nią ks. prof. Antoni Dębiński.