Dziś mija termin składania dokumentów na aplikację ogólną do krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Studenci wydziałów prawa, którzy nie mają jeszcze wyznaczonego terminu obrony pracy magisterskiej, nie będą mogli w tym roku przystąpić do egzaminu na aplikację ogólną Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Dziś mija termin zgłoszenia podań. Chętni powinni złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ankietę, życiorys, odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo zaświadczenie, z którego wynika, że student zdał wszystkie egzaminy i ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Do wymaganych dokumentów należy także informacja o niekaralności, oświadczenie zdającego, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo, kopia dowodu osobistego oraz trzy zdjęcia.
– Do 17 czerwca wpłynęło do nas niewiele ponad 600 podań. Wolnych miejsc jest w tym roku 300. Zgłoszenia można złożyć osobiście albo wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego – mówi sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Egzaminy na aplikację ogólną odbywają się wyjątkowo wcześnie. Termin testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa jest wyznaczony na 24 lipca. Druga część egzaminu – praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych – odbędzie się 14 sierpnia. Egzaminy na aplikacje korporacyjne są wyznaczone na wrzesień.
658,5 zł wynosi opłata za udział w konkursie