Sąd Najwyższy wykluczył z zawodu sędziego sądu rejonowego w Zduńskiej Woli Krzysztofa P. Jest to najwyższa z możliwych kar dyscyplinarnych dla przedstawiciela tego zawodu.
Była to już trzecia sprawa dyscyplinarna sędziego Krzysztofa P., z tym że pierwsza uległa przedawnieniu. Tym razem Sąd Apelacyjny w Łodzi, który orzekał w pierwszej instancji, uznał Krzysztofa P. za winnego dopuszczenia się rażącego naruszenia prawa w 31 wyrokach, zaś w 50 wyrokach popełnił istotne błędy rachunkowe i pisarskie. Sąd Apelacyjny w Łodzi nakazał przeniesienie sędziego do sądu rejonowego w Poznaniu.

Lekceważący stosunek