Operatorzy komórkowi, którzy nie wywiązują się z porozumień zawieranych z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty kary.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nienależycie wypełnia obowiązujące go szczegółowe warunki regulacyjne, będzie podlegał karze pieniężnej. Takie zmiany zakłada nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która została w piątek uchwalona przez Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z porozumieniem zawartym z Telekomunikacją Polską. Zgodnie z jego treścią UKE zapewnił, że nie będzie obniżał przez trzy lata stawek hurtowych, które płacą TP inni operatorzy za korzystanie z jej infrastruktury. W tym czasie spółka miała natomiast wybudować 1,2 mln linii telekomunikacyjnych. Urząd nie może jednak skutecznie wyegzekwować od TP spełnienia zobowiązania.
– Gdy nowela wejdzie w życie, takie porozumienie stanie się już aktem administracyjnym, porozumieniem administracyjnym zawartym przez organ z podmiotem prywatnym o walorach egzekucji administracyjnej. Niewykonywanie będzie wiązało się z karą – powiedziała prezes UKE Anna Streżyńska.
Zgodnie z uchwaloną nowelizacją operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej, na których nałożone zostały obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, będą ponadto mogli złożyć propozycje szczegółowych warunków ich wykonywania. Wniosek w tej sprawie trafiać będzie do prezesa UKE. Według nowych regulacji prezes UKE wyda decyzje o zatwierdzeniu szczegółowych warunków regulacyjnych, jeżeli będą one zgodne z przepisami prawa oraz nałożonymi na przedsiębiorcę obowiązkami. Prezes UKE otrzyma również kompetencję do żądania wyjaśnień od operatora, jak również zasięgania opinii ekspertów w tym zakresie. Ostateczna akceptację lub odmowa zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacji będzie musiała być wydana w ciągu 90 dni.
Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.