ARWID MEDNIS - W projektach partnerstwa publiczno-prywatnego można wyeliminować ryzyko ekonomiczne partnera prywatnego
Co w czasach dekoniunktury gospodarczej powinno skłonić przedsiębiorców do udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)?
Podmiot publiczny to pewny partner w tym sensie, że w większości przypadków nie podlega procedurze upadłościowej i generalnie nie zniknie z rynku. Na wykonywaniu zadań publicznych i realizacji związanych z nimi usług można też dobrze zarobić. W projektach PPP ryzyko ekonomiczne partnera prywatnego można do pewnego stopnia wyeliminować np. poprzez obowiązek określonych świadczeń ze strony podmiotu publicznego.