Postulaty zasięgnięcia opinii środowiska prawniczego oraz publicznego przesłuchania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego zawarli w liście otwartym do marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny dziekani uniwersyteckich wydziałów prawa.

"Obserwując upartyjnienie wielu dziedzin życia publicznego w Polsce, wyrażamy obawę, że objąć ono może również w coraz większym stopniu wymiar sprawiedliwości, w tym także Trybunał Konstytucyjny" - napisali do marszałka Sejmu uczestnicy XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa, która od 23 do 25 września odbywała się w Krakowie.

Jak podkreślili, "zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko strażników Konstytucji zajmowane być powinno przez ludzi o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i etycznych".

Zdaniem dziekanów prawa, oceny tych kwalifikacji - w sposób najbardziej kompetentny - mogą dokonać środowiska, z których wywodzą się potencjalni kandydaci, które obserwowały przez lata "ich rozwój naukowy, karierę zawodową i walory osobowościowe".

W podjętej jednomyślnie uchwale dziekani uniwersyteckich wydziałów prawa postulują wprowadzenie przed grudniowymi wyborami nowych członków Trybunału Konstytucyjnego zmian, które nie wymagają - ich zdaniem - nowych rozwiązań legislacyjnych.

Proponują, by komisja sejmowa określiła szczegółowe kryteria, jakie musi spełnić kandydat do TK, a wyłonione kandydatur zostały ogłoszone w czasie umożliwiającym społeczną konsultację. Dziekani postulują też zasięganie opinii środowiska prawniczego, z którego kandydat się wywodzi i publiczne przesłuchania kandydatów na otwartych posiedzeniach komisji sejmowej.

W uchwale jako podstawę prawną zobowiązującą do uwzględnienia opinii środowisk, z których pochodzą kandydaci na sędziów TK wskazano art. 22 paragraf 1 pkt 2 i 4 ustawy o Sądzie Najwyższym stosowanej do kandydatur na sędziów TK na mocy odesłania z art. 5 pkt 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

"Nasz list otwarty przekazaliśmy do wiadomości także premierowi Donaldowi Tuskowi i marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi. Mamy nadzieję na pozytywną reakcję" - powiedziała PAP dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnicząca Konferencji prof. Krystyna Chojnicka.

W krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa wzięli udział przedstawicie 15 uczelni.

Do 2 grudnia Sejm powinien wybrać czterech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy zakończy się dziewięcioletnia kadencja sędziowska obecnego prezesa Trybunału Bohdana Zdziennickiego i wiceprezesa Marka Mazurkiewicza oraz kadencje dwóch sędziów - prof. Mariana Grzybowskiego i prof. Mirosława Wyrzykowskiego.

2 listopada upływa termin zgłaszania kandydatów do TK. Kandydatury przedstawia grupa co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.