Szkodliwe dla zdrowia wyroby z azbestu znajdą się nie tylko na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Podziemne składowiska czy możliwość zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych ma być alternatywą dla umieszczania azbestu na powierzchni ziemi. Taki sposób pozbywania się niebezpiecznego odpadu, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzi, przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zmiany te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie 18 września.
Zgodnie z nowelą w sytuacji, gdy elementy konstrukcji budowlanej zawierają azbest, ale nie są usuwane, można je zabezpieczyć poprzez zabudowę albo pokrycie szczelną powłoką z głęboko penetrującymi środkami wiążącymi azbest. W ciągu 30 dni od przeprowadzonej pracy należy wykonać kontrolę stanu zabezpieczeń.
Nowela określa też, że prace związane z usunięciem wyrobów z azbestu trzeba zgłosić na siedem dni przed rozpoczęciem prac w nadzorze budowlanym, okręgowym inspektoracie pracy i inspektoracie sanitarnym.