Polki, które urodziły za granicą i dostawały tam alimenty, łatwiej wyegzekwują pieniądze od ojca dziecka po powrocie do Polski.

Orzeczenia i ugody sądowe w sprawach alimentacyjnych przeprowadzanych w krajach Unii Europejskiej zostaną uznane w Polsce za tytuły egzekucyjne. Będą więc miały taką samą rangę jak orzeczenia polskich sądów. Takie rozwiązania proponuje resort sprawiedliwości w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Osoby, którym alimenty przyznał zagraniczny sąd, nie będą musiały ponownie występować o zasądzenie ich w Polsce. – Po nadaniu zagranicznemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności polski komornik na wniosek wierzyciela rozpocznie ściąganie niezapłaconych alimentów – tłumaczy Maria Urbańska, adwokat z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.