TEZA: Zagraniczny akt stanu cywilnego, jako dokument urzędowy, posiada na terenie Polski taką sama moc jak polski akt stanu cywilnego i stanowi wyłączony dowód zdarzeń w nim stwierdzonych.
STAN FAKTYCZNY
W wyniku wniosku o transkrypcję do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia oraz o unieważnienie aktu urodzenia sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego jako nierzetelnego i fikcyjnego i w tym zakresie przekazanie sprawy wojewodzie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w L., działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.), orzekł o odmowie wpisania do księgi urodzeń zaświadczenia o urodzeniu. Od decyzji odwołanie wniósł wnioskodawca, domagając się jej uchylenia i dokonania transkrypcji zgodnie ze złożonym wnioskiem.