Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która umożliwi notariuszom drukowanie z internetu odpisów ksiąg wieczystych. Odpisy takie będą miały moc dokumentów urzędowych.
Do tej pory zostało zinformatyzowanych 295 wydziałów ksiąg wieczystych. W przedostatnim etapie, który rozpoczął się we wrześniu, zostanie zinformatyzowanych 26 wydziałów. Kolejny już, ostatni etap, rozpocznie się w październik.

Centralna baza