Standard usług kolejowych jest w Polsce niższy niż w Unii. Prawa pasażerów nie są przestrzegane, stan taboru i infrastruktury pogarsza się. W efekcie coraz więcej osób wybiera transport drogowy.
Trudności z uzyskaniem odszkodowania za opóźniony pociąg, ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy oraz kłopoty z zakupem biletów na stacjach – to tylko niektóre naruszenia praw konsumentów, jakie w najnowszym raporcie wytknęła przewoźnikom kolejowym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Przewoźnicy mają obowiązek zapewnić dostępność kas biletowych. Niestety, jak wynika z raportu UOKiK, pasażerowie mają coraz większy problem z zakupem biletów na stacjach oraz przystankach kolejowych.