Do uzyskania pozwolenia na budowę domu na działce rolnej należy zmienić przeznaczenie gruntu. W przypadku gleb o lepszej jakości konieczne jest następnie uzyskanie decyzji o wyłączeniu terenu z produkcji rolnej.

Czy można budować przed uchwaleniem planu

Kupiłem działkę rolną, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Czy w związku z tym mam szansę na wybudowanie domu na tej działce, zanim gmina uchwali taki plan?