Czy pokrzywdzony jest stroną w sądzie

Jestem osobą pokrzywdzoną przestępstwem kradzieży z włamaniem. Prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu przeciwko sprawcom tego czynu zabronionego. Chciałbym jednak brać udział w tym postępowaniu i mieć wszystkie prawa, jakie przysługują stronom postępowania. Czy mam takie prawo?

Czy tylko adwokat może reprezentować w sądzie

W wyniku przestępstwa zgłosiłem swój udział w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy. Czy moim pełnomocnikiem może być tylko adwokat?

Czy można się domagać naprawienia szkody

Zostałem okradziony i w wyniku włamania złodzieje zdemolowali mi domek letniskowy. Nie mam jednak pieniędzy na to, żeby dochodzić odszkodowania za te zniszczenia przed sądem cywilnym. Czy mam szansę na jakieś odszkodowanie w postępowaniu karnym?

Czy można odwołać się od wyroku

Po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu sprawa trafiła na posiedzenie, na którym sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wobec sprawcy czynu zabronionego. Jako pokrzywdzony tym przestępstwem nie mogłem stawić się na posiedzeniu. Czy mogę kwestionować to rozstrzygnięcie?

Czy można uczestniczyć w czynnościach śledztwa

Poinformowałem policję o kradzieży mojego samochodu. W wyniku złożonego zawiadomienia policja postanowiła zająć się tą sprawą. Czy policja lub prokurator może odmówić mi uczestnictwa w postępowaniu przygotowawczym?

Czy pokrzywdzony zostanie ukarany za niestawiennictwo

Jako pokrzywdzony złożyłem zawiadomienie do prokuratury i dostałem wezwanie o konieczności stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności popełnienia przestępstwa. Jestem jednak osobą bardzo zapracowaną. Czy mogę zostać ukarany za niestawienie się na wezwanie prokuratora?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pokrzywdzony w postępowaniu karnym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.