Wydruk z internetowej bazy Krajowego Rejestru Sądowego będzie miał moc dokumentu urzędowego. Dane przedsiębiorców będzie można sprawdzać bezpłatnie za pośrednictwem internetu.
Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej, a jego kontrahent nie wychodząc z domu, otrzyma dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze – takie ułatwienia dla firm przewiduje projekt nowelizacji ustawy o KRS, który Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało na posiedzenie Rady Ministrów.
Projekt przewiduje, że każdy będzie mógł bezpłatnie wydrukować sobie z Centralnej Informacji KRS wszystkie interesującego go dane o spółkach. Ponadto taki wydruk będzie miał moc urzędową. Oznacza to, że będzie można posługiwać się nim przed urzędami i sądami jako dowodem. Tego typu dokument stanowi bowiem dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.
– To bardzo dobra zmiana. Spowoduje, że przedsiębiorcy zamiast chodzić po urzędach, będą mieli więcej czasu na prowadzenie biznesu – chwali zmianę Wojciech Makosz, właściciel Agencji Transportowej WOMART z Trzebieszowa.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że sąd po powzięciu informacji o nadaniu firmie Numeru Identyfikacji Podatkowej dokona jego wpisu do KRS z urzędu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie otrzyma postanowienia o dokonaniu wpisu, a sąd nie będzie go uzasadniał. Wpis NIP będzie bezpłatny i nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Nowelizacja umożliwi także zamieszczanie w rejestrze adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej. Ta zmiana cieszy przedsiębiorców.
– Pod tym względem przepisy były archaiczne. W obecnych czasach niemal wszystkie firmy posiadają już swoje strony w sieci. Większość osób, które korzystają z naszych usług, znalazło nas właśnie za pośrednictwem internetu – przyznaje Wojciech Makosz.
Wpisanie tego typu danych będzie jednak odpłatne, a na przedsiębiorcę zostanie nałożony obowiązek ich aktualizowania. Wprowadzenie tych przepisów – zdaniem resortu sprawiedliwości – przyczyni się do usprawnienia komunikacji między firmami. Jej wprowadzenie jest konieczne z tego względu, że w obrocie gospodarczym powszechną praktyką jest komunikowanie się z urzędami lub innymi podmiotami za pośrednictwem internetu.