Gdy chcemy przeszklić balkon albo połączyć go z pokojem, potrzebujemy aprobaty spółdzielni mieszkaniowej i załatwienia formalności w gminie.
Formalności, jakich trzeba dopełnić w gminie, planując zabudowę balkonu, zależą od zakresu prowadzonych prac: czy jest to tylko przeszklenie czy aż połączenie z mieszkaniem w celu powiększenia powierzchni pokoju.
Bez względu na rozmiar prac zawsze potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, do których należy budynek.Zabudowa balkonu prowadzi do zmiany elewacji budynku i dlatego wspólnota (spółdzielnia) przed wydaniem decyzji może żądać zgody gminnego architekta. Gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków, należy uzyskać zezwolenie konserwatora zabytków.
Zabudowa balkonu bez dopełnienia formalności powoduje, że inwestycja może zostać uznana za samowolę budowlaną.
Najmniej formalności załatwiają właściciele mieszkania, którzy chcą przeszklić balkon (loggię). Powinni wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa w swojej gminie o wyrażenie tzw. dorozumianej zgody na przeprowadzenie tych prac. W tym celu składają zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i dołączają dokumenty:
● zaświadczenie o prawie do lokalu – np. potwierdzenie, że są właścicielami, albo mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
● zgodę spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty na zabudowę balkonu ze wskazaniem jaka to ma być zabudowa),
● projekt zabudowy – najlepiej byłoby, aby wykonał go architekt.
Jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia robót budowlanych gmina nie wyrazi sprzeciwu, przyjmuje się, że wyraziła milczącą zgodę na zabudowę.
Więcej formalności trzeba dopełnić w razie większego remontu polegającego na połączeniu loggii albo balkonu z mieszkaniem, ponieważ wtedy dochodzi do tzw. zmiany przeznaczenia pomieszczenia. Wymagane procedury zależą od tego czy dla terenu, gdzie znajduje się budynek, jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.