oraz częściej rzeczy, dokumenty i korespondencja przekazywane są przez firmy kurierskie, ponieważ nadawcy chcą w ten sposób przyspieszyć ich doręczenie. Zawierając umowę z przedsiębiorcą, powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób firma określi usługę – jako pocztową czy przewozową. Będzie to miało istotny wpływ na ich uprawnienia na odszkodowania przy dochodzeniu roszczeń wówczas, gdy firma kurierska zgubi przesyłkę, nie dostarczy jej w terminie albo w inny sposób nie wywiąże się z umowy.

W liście przewozowym

Określenie rodzaju zamówionej usługi i rodzaju zawartej umowy wiąże się ze wskazaniem przepisów, na podstawie których klient będzie mógł w przyszłości dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej. Dlatego nadając przesyłkę, należy domagać się zaznaczenia w liście przewozowym, jaki rodzaj usługi będzie świadczyła firma kurierska. Oprócz tych informacji w liście przewozowym wskazuje się cechy zawartości przesyłki, np. podając, że doręczone będą: dokumenty, listy, książka, płyty itd.

W zależności od zawartości przesyłki nadawca staje się stroną umowy przewozu lub o świadczenie usługi pocztowej. Przy wysyłaniu korespondencji przez firmę kurierską stosuje się prawo pocztowe, natomiast przy przesyłkach o innej zawartości – prawo przewozowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nadawca może zabezpieczyć się przed nieuczciwą firmą kurierską.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Usługi pocztowej i przewozowej
- Postanowień w regulaminie
- Czego może żądać nadawca