Trzy pytania do AGNIESZKI FEREK, radcy prawnego w kancelarii Hogan Lovells - Ustawa o PPP wprowadza dwa podstawowe typy transakcji, tj. model oparty na umowie o PPP oraz model oparty na umowie o PPP i umowie spółki. Drugi model przewiduje zawiązanie spółki przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego, ale po wybraniu partnera prywatnego na zasadach przewidzianych dla PPP – w konkurencyjnej procedurze uregulowanej w prawie zamówień publicznych lub ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA:
Czy tworząc spółkę z podmiotem prywatnym, samorządy mają obowiązek stosować ustawę o PPP? Czy zamiast tego mogą się oprzeć na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego?