Producenci rolni, którzy ucierpieli w tegorocznej powodzi, otrzymają dopłaty od Agencji Rynku Rolnego (ARR), jeśli jesienią 2010 r. oraz wiosną 2011 r. zakupią i zużyją do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych, która umożliwi wykonanie pomocy przewidzianej w rządowym programie dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody. Nowy rodzaj pomocy ma kosztować państwo 10 mln zł jesienią 2010 roku oraz 10 mln zł wiosną 2011 roku, przy założeniu, że w każdym z tych okresów pomocą w wysokości 100 zł za 1 hektar objętych będzie 100 tys. ha.

– Wysokość zakładanej pomocy, która obejmie łącznie do 200 tys. ha, może okazać się niewystarczająca – obawia się Katarzyna Szczepaniak z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

ARR przyznaje, że nie jest w stanie oszacować liczby beneficjentów tej pomocy, gdyż nie dysponuje danymi na temat wysokości poniesionych strat w plonach.

Korzystne warunki

Elitarny bądź kwalifikowany materiał siewny jest wykorzystywany przez rolników dla zwiększenia plonów oraz ich jakości. Od 2007 roku część kosztów zakupu takiego materiału siewnego rekompensuje rolnikom ARR. W tym roku zasady przydzielania dopłaty dla producentów poszkodowanych będą korzystniejsze – otrzymają oni wsparcie finansowe, niezaliczane do indywidualnych limitów pomocy w rolnictwie, które w okresie trzech kolejnych lat obrotowych dla jednego gospodarstwa nie mogą przekroczyć 7,5 tys. euro. Zasady i warunki udzielania pomocy będą takie same jak dla producentów rolnych, którzy ubiegają się o dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

– Dzięki temu z dopłat będą mogli skorzystać również ci rolnicy, którzy w latach poprzednich limity pomocy de minimis już wykorzystali – wyjaśnia Leszek Dereziński, Prezes Federacji Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Opinia wojewody

Aby skorzystać z dopłat, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku opinię wojewody określającą wysokość szkody. Dopłata zostanie przyznana, jeżeli szkoda oszacowana przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę będzie wynosić średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody (z wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie).

– Ustalony na poziomie 30 proc. pułap strat, który może dać uprawnienia do otrzymania pomocy, jest zbyt wysoki. Powinien on zostać ustalony na poziomie 15 – 20 proc. – uważa Leszek Dereziński.