Organizator meczu piłki nożnej także poza ramami ligi zawodowej musi od 1 sierpnia prowadzić identyfikację kibiców – wynika z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Do tej pory identyfikacja była obowiązkowa tylko w przypadku rozgrywek zawodowych. Więcej obowiązków będą miały także kluby niższych klas. Jednak wymogi w ich przypadku nie są aż takie jak w przypadku organizacji meczów w ekstraklasie.

Zgodnie z przepisami organizatorzy meczów piłkarskich rozgrywanych poza ligą zawodową przy identyfikacji osób wchodzących na mecz muszą przetwarzać takie dane, jak imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie muszą natomiast przetwarzać zdjęć twarzy kibiców. Dane są przechowywane przez organizatora przez okres dwóch lat od dnia odbycia się meczu piłki nożnej.

Wprowadzenie identyfikacji kibiców także w rozgrywkach, które nie są zawodowe, ma wpłynąć na bezpieczeństwo, gdyż nawet w najniższych klasach dochodziło do starć kibiców. Identyfikacja ma zaś uniemożliwić wejście na stadion osobom, które mają np. orzeczony zakaz udziału w imprezach masowych. Organizator musi odmówić sprzedaży biletu na mecz osobie, której dane znajdą się na liście z osobami wskazanymi przez policję. Ma on także obowiązek sprawdzenia dokumentu tożsamości kibica w momencie wejścia na imprezę i przy sprzedaży biletu.

Gromadzone dane personalne mają służyć policji do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach, jak i do zapobiegania awanturom na obiektach sportowych. Zgodnie z ustawą właściwy do przetwarzania wszystkich danych jest Komendant Główny Policji. Natomiast komendanci w województwach otrzymują informacje, które mają im służyć do zapewnienia bezpieczeństwa na meczach organizowanych na ich terenie. Oni też przekazują część danych organizatorom, by uniemożliwić udział w widowisku stadionowym chuliganom.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1 (w zakresie rozgrywek niezawodowych) ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504 z późn. zm.).