Ustawa wprowadza sankcje karne za złamanie zakazu stadionowego; nowe przepisy skracają też okres przechowywania zapisu z kamer, jeśli nie jest on potrzebny jako dowód.

Nowe przepisy wiążą się z przygotowaniami do EURO 2012. Wcześniej obowiązująca ustawa przewidywała zakaz stadionowy, który mógł być łączony z obowiązkiem stawiania się na policji w czasie trwania imprezy masowej na tym stadionie. Nie wprowadzała jednak sankcji za nieprzestrzeganie zakazu.

Zgodnie z nową ustawą za nieprzestrzeganie zakazu stadionowego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Przeciwko propozycji senatorów, by złagodzić tę ostatnią sankcję, był rząd, bo - jak argumentowano - osłabiłoby to prewencyjne działanie tego zapisu.

W głosowaniu Sejm propozycje Senatu oddalił.