Samorządy będą podejmowały działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Dzięki zmianom pracownicy socjalni będą mogli odebrać dziecko z domu, w którym przebywa z pijanymi rodzicami. Z kolei głównym obowiązkiem władz samorządowych będzie stworzenie i utrzymanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowe przepisy rozszerzają również zadania kontrolne wojewody dotyczące nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1 sierpnia 2010 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ostatecznie przez Sejm 10 czerwca regulacja zmienia wiele ustaw, których przepisy określają zasady ochrony ofiar przemocy, przeciwdziałania jej powstawaniu w ogniskach domowych, jak też skuteczne ściganie i izolację sprawców tego rodzaju przestępstw.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:
Ról, jakie będą odgrywały gminne zespoły interdysplinarne
Zakazu bicia dzieci
Obowiązków posiadania przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Co oznacza procedura niebieskiej karty
Jak przeprowadzić eksmisję sprawców przemocy
W jaki sposób będzie można odebrać dziecko zagrożone przemocą w domu
Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP