1 sierpnia 2010 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ostatecznie przez Sejm 10 czerwca regulacja zmienia wiele ustaw, których przepisy określają zasady ochrony ofiar przemocy, przeciwdziałania jej powstawaniu w ogniskach domowych, jak też skuteczne ściganie i izolację sprawców tego rodzaju przestępstw.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ról, jakie będą odgrywały gminne zespoły interdysplinarne
Zakazu bicia dzieci
Obowiązków posiadania przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Co oznacza procedura niebieskiej karty
Jak przeprowadzić eksmisję sprawców przemocy
W jaki sposób będzie można odebrać dziecko zagrożone przemocą w domu