Przed wyjazdem na zagraniczną wycieczkę turysta może bezpłatnie sprawdzić w internecie, czy organizator wycieczki nie jest zadłużony. Wiarygodne biura otrzymują certyfikat rzetelności.
Aż 40 proc. biur podróży uważa, że ich sytuacja finansowa jest bardzo zła. Co czwarty organizator turystyczny określa swoją kondycję jako słabą. Te niepokojące dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet pokazują, że w tym roku możemy się więc spodziewać kolejnych bankructw na rynku turystyki. Konsumenci, którzy chcą się uchronić od przykrych następstw upadłości biur podróży, nie są jednak pozostawieni sami sobie. Mają oni bowiem możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy organizator ich wycieczki jest w dobrej kondycji finansowej i nie grozi mu upadłość.
Turysta, który chce zweryfikować wypłacalność biura, powinien się zwrócić do niego o przedstawienie certyfikatu rzetelności. Wystawiany jest on przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.