Udział w imprezie zorganizowanej przez biuro podróży zawsze wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Umowa ta powinna przede wszystkim określać czas, miejsce oraz sposób spełnienia usługi. Jeśli biuro wykonuje taką umowę nieprawidłowo, niezadowolonemu klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

To jest tylko część artykułu. Z pełnej wersji dowiesz się :

• komu i kiedy należy złożyć reklamację;
• ile dni ma biuro podróży na ustosunkowanie się do reklamacji ;
• jakie informacje należy podać w piśmie reklamacyjnym;
• komu przysługuje prawo do złożenia reklamacji;
• kiedy można dochodzić odszkodowania przed sądem;
• jak napisać pismo reklamacyjne;