Cena wycieczki może wzrosnąć najpóźniej na 20 dni przed datą wyjazdu. Nie może ona ulec zmianie z powodu np. wzrostu ceny hotelu.

1 Czy oprócz umowy inne dokumenty mogą ustalać obowiązki stron

Chcąc zakupić wycieczkę, możemy się spotkać z różnymi rodzajami dokumentów, które będziemy musieli podpisać z biurem podróży. Najczęściej organizatorzy turystyki posługują się wzorcami umów, zgłoszeń oraz ogólnych warunków uczestnictwa. Te dokumenty wraz z programem opisanym np. w katalogu składają się na umowę o świadczenie usług turystycznych. Często biura podróży wprowadzają także regulaminy, które również wiążą klienta, o ile zostały mu wręczone przed podpisaniem umowy. W każdym z tych dokumentów zawarte są prawa i obowiązki stron podpisujących umowę o świadczenie usług turystycznych.