Przedsiębiorca wybrany do projektu PPP na zasadach koncesji będzie musiał wybrać podwykonawców, stosując przetarg.
Samorządom i instytucjom państwowym łatwiej będzie nawiązać współpracę przy wspólnych inwestycjach. Gdy nie mają zastosowania prawo zamówień publicznych ani ustawa o koncesji, podmiot publiczny będzie mógł wybrać przedsiębiorcę w inny sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Przesądzono, że będzie można np. stosować kodeks cywilny w celu zawiązania z przedsiębiorcą spółki prawa handlowego.
W przypadku wniesienia przez partnera publicznego nieruchomości jako wkładu własnego do projektu PPP trzeba będzie stosować ustawę o gospodarce nieruchomościami. Takie zmiany w ustawie o PPP i ustawie koncesyjnej wprowadza od soboty (17 lipca) ustawa z 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675).