Czytelnik pracuje w firmie, do której należą stacje paliwowe.

– Kiedy zmienią się przepisy dotyczące sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych – pyta pan Paweł z województwa mazowieckiego.

Od 7 sierpnia 2010 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w tej sprawie. Dotyczy ono dystrybutorów jednoproduktowych lub części dystrybutorów wieloproduktowych, używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych.

Rozporządzenie przewiduje, że dystrybutor używany do biopaliw ciekłych stanowiących mieszankę paliw ciekłych i biokomponentów oznacza się:

● stosowanym na danej stacji paliwowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego stanowiącego składnik biopaliwa ciekłego dozowanego z dystrybutora;

● umieszczonym w widocznym miejscu na dystrybutorze znakiem identyfikacji wizualnej.

Takim znakiem identyfikacji wizualnej jest kwadrat o minimalnej długości boku 60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się napis w kolorze białym składający się z:

● oznaczenia BIO;

● liczby całkowitej oznaczającej udział objętościowy, wyrażony w procentach, biokomponentów zawartych w biopaliwie ciekłym.

Wspomnianym znakiem identyfikacji wizualnej oznacza się również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania biopaliw ciekłych stanowiących mieszankę paliw ciekłych i biokomponentów. Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na pistolecie jest koło o minimalnej średnicy 40 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się napis w kolorze białym składający się z:

● oznaczenia BIO;

● liczby całkowitej oznaczającej udział objętościowy, wyrażony w procentach, biokomponentów zawartych w biopaliwie ciekłym.

Dystrybutor używany do biokomponentów stanowiących samoistne paliwa lub do biopaliw stanowiących samoistne paliwa oznacza się:

● stosowanym na danej stacji paliwowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego przeznaczonego do stosowania w typach silników, w jakich stosuje się biopaliwo ciekłe dozowane z dystrybutora;

● znakiem identyfikacji wizualnej.

Wspomnianym znakiem identyfikacji wizualnej jest kwadrat o minimalnej długości boku 60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie BIO 100 w kolorze białym.

Znakiem identyfikacji wizualnej oznacza się również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania biokomponentów stanowiących samoistne paliwa lub do biopaliw stanowiących samoistne paliwa. Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na pistolecie jest koło o minimalnej średnicy 40 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie BIO 100 w kolorze białym.

Oznakowanie dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych wykonane w sposób określony w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 10 marca 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych (Dz.U. nr 51, poz. 499 i nr 175, poz. 1819) należy, do 31 grudnia 2010 r., dostosować do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Ważne

Wymiar znaków identyfikacji wizualnej nie może być mniejszy niż wymiar znaków stosowanych do oznaczenia innych rodzajów paliw będących w sprzedaży na tej samej stacji paliwowej

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra gospodarki z 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2010 r. nr 122, poz. 830).