Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie zwracał dwa razy większe depozyty w razie upadku banku. Obecnie kwota gwarantowana wynosi 50 tys. euro.
Komisja Europejska przedstawiła wczoraj Parlamentowi Europejskiemu projekt dyrektywy zwiększającej gwarancje bankowe do 100 tys. euro. Oznacza to, że 95 proc. posiadaczy kont bankowych w UE odzyska całość swoich oszczędności w przypadku upadku ich banku. Posiadacze kont bankowych otrzymają zwrot swoich środków w ciągu siedmiu dni. Teraz na odzyskanie depozytów czeka się nawet trzy miesiące, a termin ten może zostać jeszcze wydłużony. Będzie nie tylko szybciej, ale też łatwiej. Bankowe Fundusze Gwarancyjne z krajów Unii będą ze sobą współpracować. Dzięki temu osoba mieszkająca w Portugalii i posiadająca konto w upadającym banku, którego siedziba znajduje się w Szwecji, otrzyma automatycznie zwrot środków z systemu portugalskiego, który służyć jej będzie jako punkt kontaktowy. Następnie system portugalski otrzyma zwrot środków z systemu szwedzkiego.
Posiadacze kont bankowych będą skuteczniej informowani o przysługującej im ochronie. Informacje o ich uprawnieniach będą musiały być zamieszczane na wydrukach z konta.
Większość zmian może wejść w życie jeszcze przed 2012 i 2013 r. Będą one obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE oraz – po ich uwzględnieniu w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
Europejczycy będą nie tylko korzystać ze skuteczniejszej ochrony swoich oszczędności, ale będą także mogli wybierać najlepsze produkty oszczędnościowe w dowolnym kraju w UE bez obaw o różnice w poziomie ochrony. Obecnie minimalna kwota gwarantowana wynosi 50 tys. euro, jednak niektóre państwa Unii wprowadziły wyższe gwarancje. Limity kwot gwarantowanych przez fundusz obejmują środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień zawieszenia działalności banku wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku.
Gwarancje dotyczą jednej osoby i depozytów w jednym banku. Jeśli ktoś ma większe oszczędności, ale umieścił je w kilku bankach, gwarancje obejmują wszystkie środki.