Dostałem list z firmy windykacyjnej w sprawie zwrotu pożyczki w banku w wysokości ponad 7000 tyś. zł. której nie brałem i nie mam o tym pojęcia teraz ta kwota od roku 2003 urosła do kwoty prawie 20.000 zł. Z do tej pory uzyskanych informacji z firmy windykacyjnej wiem, że ktoś podszył się pode mnie rejestrując się tymczasowo w innym mieście i w tym też mieście w oddziale banku pobrał pożyczkę w kwocie w/w. Teraz po tych latach jestem zaskoczony, bo nawet nigdy nie otrzymałem z tego banku żadnej korespondencji. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? ~ Tomasz

Do czasu uzyskania pełnej informacji co do okoliczności zdarzenia, które Pana dotknęło, sugeruję złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów (art. 270 kodeksu karnego) do jednostki policji, w miejscowości w której wyłudzono pożyczkę.

Jeżeli podejrzewa Pan, że wyłudzenie pożyczki mogło być związane z kradzieżą Panu lub zagubieniem przez Pana dokumentu tożsamości - okoliczność tę wskazałbym dodatkowo we wskazanym wyżej zawiadomieniu. Posługiwanie się oraz kradzież dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby stanowi samodzielne przestępstwo opisane w art. 275 kodeksu karnego.

Powyższe zawiadomienie należy złożyć w oparciu o informacje, które już Pan posiada (jeżeli nie chce Pan składać wyjaśnień w jednostce Policji w tamtym mieście, sugeruję od razu złożyć wniosek o wysłuchanie w jednostce Policji w Pana miejscu zamieszkania). Być może dzięki zaangażowaniu Policji i Prokuratury okoliczności zdarzenia ujawnione zostaną szybciej lub w pełniejszym zakresie. Niezależnie od powyższego sugeruję także zwrócić się bezpośrednio do banku, który udzielił pożyczki z informacją o tym, że nigdy Pan jej nie pobierał oraz z żądaniem udostępnienia dokumentacji dotyczącej pożyczki.

Po ustaleniu okoliczności sprawy będzie możliwe podjęcie dodatkowych kroków prawnych, które z jednej strony będą chroniły Pana przed ewentualną egzekucją, a z drugiej strony będą miały na celu ujawnienie sprawcy działań.

Daniel Majchrzak
radca prawny, Senior Partner
Kancelaria Majchrzak Brandt i Wspólnicy
Majchrzak Brandt i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Podstawowym założeniem funkcjonowania Kancelarii działającej od 1997 roku jest gotowość do zaoferowania pełnej bieżącej obsługi prawnej Klientom, przy czym specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego (w tym cywilnego, handlowego i prawa pracy). Zakres działalności Kancelarii obejmuje również reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Kancelaria jest członkiem Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Partnerami wiodącymi są Daniel Majchrzak i Robert Brandt.