Na ośmiu pośredników wchodzących w skład Elbląskiej Korporacji Nieruchomości została nałożona przez UOKiK kara o łącznej wysokości ponad 27 tys. zł.
Korporacja powstała w 1999 roku i już wtedy zrzeszeni w niej pośrednicy wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Dystrybutor urządzeń projekcyjnych Vadis musi z kolei zapłacić 23 tys. zł. W umowach dystrybucyjnych ustalał ceny detaliczne na oferowane przez niego produkty. Stawki stosowane przez odbiorców mogły być jedynie o 10 proc. niższe od ustalonych. Pozostali uczestnicy zmowy – AV Multimedia z Kielc, Nordweco, Warszawskie Centrum Projekcji Multimedialnych oraz AV Projekt z Psar Małych – będą musieli zapłacić łącznie 15 tys. zł.
UOKiK zakwestionował także sztywne ceny sprzedaży odzieży i obuwia dziecięcego pomiędzy Intermax z Poznania i siedmioma dystrybutorami spółki. Intermax w Poznaniu – inicjator porozumienia – otrzymał karę ponad 46 tys. zł.