Oferowane w internecie odstąpienia zawartości części opakowań z drogim lekiem lub sprzedaży niewykorzystanego produktu leczniczego grozi karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Fora internetowe pełne są informacji o możliwości kupna drogich leków po niższych cenach. Najczęściej oferty takie wskazują, że ktoś przerwał drogą terapię lub po jej zakończeniu zostały mu medykamenty, które teraz jest skłonny odsprzedać.

Obowiązujące procedury

Niestety na mocy obowiązujących przepisów nie ma możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi przez prywatne osoby. Wysyłkową sprzedaż leków mogą prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne. Także przepisy dotyczące możliwości przywożenia z zagranicy pięciu opakowań produktu leczniczego wyraźnie określają, że ma być on wykorzystany na własne potrzeby lecznicze, nie można więc odsprzedawać takiego produktu leczniczego.
– Obrót produktem leczniczym poza miejscami, na które pozwala prawo farmaceutyczne, jest nielegalny i przepisy karne prawa farmaceutycznego są w tym miejscu bezwzględne – ostrzega Dominika Kołodziejska-Koza, prawnik w kancelarii Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór.
Za obrót bez właściwego pozwolenia produktem leczniczym grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Na sankcję narażeni są jednak nie tylko nieświadomi (lub świadomi) sprzedawcy leków.
Także administratorzy forów internetowych pomagający w zaopatrywaniu ludzi w produkty lecznicze mogą być uznani za pełniących rolę apteki, a w konsekwencji narażeni na odpowiedzialność karną.
– Administratorzy forów internetowych powinni zatem dołożyć wszelkich starań, aby za ich pośrednictwem nie był prowadzony obrót produktami leczniczymi – radzi Dominika Kołodziejska-Koza.

Sprzedaż wysyłkowa

Zgodnie z prawem farmaceutycznym wysyłkowa sprzedaż leków bez recepty może być prowadzona przez apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne, których prowadzenie wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń.
– Pacjent ma możliwość złożenia zamówienia zarówno w siedzibie apteki bądź punktu aptecznego, a także za pomocą faksu, telefonu, e-maila lub po prostu poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w witrynie internetowej apteki – mówi Dominika Kołodziejska-Koza.
Zamówienia są ewidencjonowane w formie elektronicznej i mogą podlegać kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Apteka internetowa zobowiązana jest do przestrzegania wymogów nałożonych przez prawo w zakresie przechowywania leków, transportu, a nawet pakowania – musi posiadać osobne miejsce, przeznaczone wyłącznie do pakowania i przechowywania zamówionych leków.