Większa kontrola samorządów nad odpadami komunalnymi sprawi, że mieszkańcom nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci do lasu, na pobocze drogi czy spalać ich w piecu.
Miasto Garwolin oraz gminy Jedlnia Letnisko, Izabelin i Głowno – będą miały w swoich rękach kontrolę nad gospodarką odpadami komunalnymi na swoim terenie. Przy okazji wyborów prezydenckich w tych rejonach przeprowadzono referenda, w których mieszkańcy opowiedzieli się za tym, by gmina miała pełną władzę nad odpadami komunalnymi. W ten sposób wszyscy mieszkańcy zostaną obciążeni jedną opłatą za odbiór nieczystości. Nie będą już musieli sami podpisywać umów z firmami odbierającymi śmieci. Wszystkim zajmie się samorząd, który obowiązki zleci firmom wyłonionym w przetargach.
Obecnie część mieszkańców w niektórych gminach nie ma w ogóle umowy na odbiór śmieci. Odpady ze swoich domów podrzucają do lasów, zostawiają na przystankach, a niekiedy podrzucają sąsiadom. Nawet kontrole Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że w 70 proc. gmin nie wszyscy mieszkańcy są objęci zorganizowanym wywozem śmieci.