Już w lipcu Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomi pierwsze urządzenie, które umożliwi dokonanie opłat sądowych i wydrukowanie urzędowych formularzy.
Upoważniona osoba będzie mogła dokonywać przez internet wglądu w dokumenty spółki zarejestrowanej w 24-godzinnym procesie, a także uzyskać dane dotyczące np. zasad reprezentowania takiej spółki. Takie możliwości dadzą specjalne informaty, które Ministerstwo Sprawiedliwości chce umieścić w urzędach skarbowych, urzędach gminy i sądach nieposiadających wydziałów rejestrowych.
– Za pomocą informatu zainteresowani będą mogli zamówić odpis księgi wieczystej lub KRS, i to zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej przesyłanej następnie na podany w zamówieniu adres – deklaruje Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.