Dobre przygotowanie do wakacji to gwarancja udanego wypoczynku bez niespodzianek. Dotyczy to m.in. możliwości przewożenia i przywożenia leków. Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów przypomina, że nie można bez zgody ministra zdrowia przywieźć do Polski produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu w Polsce. Wyjątek stanowi możliwość przywozu pięciu najmniejszych opakowań takich produktów na własne potrzeby lecznicze. Podobny zakaz obowiązuje w przypadku środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą być przetworzone na środek odurzający lub substancję psychotropową albo mogą służyć do ich wytworzenia).

– Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze w ilości nie większej niż niezbędna do dwutygodniowej kuracji – podpowiada Sylwia Stelmachowska.

Zastrzega jednak, że w takim przypadku konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lub zgody o konieczności stosowania tych środków w kuracji leczniczej.

em