Jeśli na wakacje zamierzamy zabrać zwierzę, np. psa, kota, fretkę, powinniśmy pamiętać m.in. o identyfikatorze dla zwierzęcia, szczepieniu i dokumentach naszego pupila.
Posiadanie zwierzęcia nie przekreśla możliwości wyjazdu na wymarzone wakacje. Psa, kota czy nawet fretkę można spokojnie zabrać ze sobą na urlop. Trzeba tylko dopilnować, aby zwierzę było zaszczepione, i zabrać odpowiednie dokumenty.
Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej pieciu) mogą być przewożone do Unii Europejskiej, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza Wspólnotę, jeśli po pierwsze zwierzę posiada identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu – wymagania w tym zakresie ustalają poszczególne państwa). Po drugie zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Po trzecie musimy posiadać dokumenty potwierdzające szczepienie (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).
– W przypadku przywozu – w zależności od tego, z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego przywożone są zwierzęta – wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek elektronicznej identyfikacji, przeprowadzenie badania efektywności szczepienia lub kwarantannę – ostrzega Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w wypadku podróży pomiędzy państwami UE zwierzę musi mieć elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii, oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.
W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego zwierząt domowych należy się zapoznać z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.
Zwierzęta towarzyszące nam w podróży podlegają kontroli granicznej przez Służbę Celną lub kontroli weterynaryjnej. Warto o tym pamiętać, bo jeśli kontrola stwierdzi, że zwierzę nie spełnia wymogów, może zostać podjęta decyzja o jego zawróceniu do kraju pochodzenia (np. do Polski), o kwarantannie zwierzęcia pod urzędową kontrolą na koszt właściciela, a w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia bez rekompensaty finansowej, jeśli nie można zwierzęcia zawrócić do kraju lub przeprowadzić kwarantanny.
Jeśli podczas wakacji zdecydowalibyśmy się na zakup zwierzęcia, które chcielibyśmy przywieźć do Polski, trzeba wiedzieć, że nie mogą to być psy, koty czy fretki poniżej trzeciego miesiąca życia.
em