Pobieranie zryczałtowanych opłat od kserokopii protokołów z obrad komisji rewizyjnej jest bezprawne. Nie można bowiem obciążać obywateli kosztami uzyskania informacji publicznej.
Spór, którego finał rozegrał się przed sądem, zaistniał pomiędzy miastem Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) a przedstawicielem katowickiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides podejmującego działania w zakresie ochrony praw obywatelskich i zwiększania przejrzystości życia publicznego.

Cena informacji publicznej