Misją Kuriera Siedleckiego jako gazety samorządowej jest przede wszystkim niesienie rzetelnej informacji mieszkańcom zarówno o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe, jak i inicjatywach organizowanych na terenie Siedlec. Zaletą takiej gazety jest fakt, iż nie musi ona utrzymywać konwencji gazet komercyjnych stawiających na pierwszym miejscu na sensacyjne newsy. Ponadto na stronach Kuriera możemy pozwolić sobie na szczegółowe przedstawienie samorządowych aktów prawnych czy zamieszczanie porad np. urzędu pracy dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców, które z punktu widzenia gazet komercyjnych mogłyby wydawać się nieatrakcyjne. Chętnie współpracujemy też z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Caritas Diecezji Siedleckiej czy Polski Czerwony Krzyż, które przygotowują artykuły na temat własnej działalności. Ponadto od kilku lat dodatkowo w ramach Kuriera Siedleckiego kilka stron posiada nazwę emQurier i są to strony redagowane przez młodzież z siedleckich szkół ponadgimnazjalnych. Od czasu, kiedy objąłem funkcję redaktora naczelnego, dużą wagę przykładam do publikacji tekstów historycznych, z których mieszkańcy Siedlec mogą wyciągnąć wiele interesujących informacji dotyczących miasta, które nie są powszechnie znane. W tym celu nawiązałem współpracę z dyrektorem Archiwum Państwowego w Siedlcach. Oczywiście posiadanie własnego tytułu prasowego jest także pomocne w przypadku realizacji zobowiązań ustawowych związanych np. z publikacją w prasie lokalnej obwieszczeń, informacji o przetargach i innych komunikatów, do których upubliczniania w prasie prezydenta miasta zobowiązują stosowne przepisy prawa. Trudno jest generalizować, jeśli chodzi o rady dla innych samorządów odnośnie do własnego wydawnictwa. Myślę, że każdy najlepiej zna zapotrzebowanie i specyfikę swojego miasta czy swojej gminy. W Siedlcach zdecydowaliśmy się na wydawanie kolorowego miesięcznika liczącego 28 stron, który wykorzystujemy również jako element promocyjny miasta. Kurier poza powszechną, bezpłatną dostępnością dla mieszkańców jest także rozdawany oficjalnym gościom miasta jako element promocyjny. Znam jednak miasta, które decydują się na skromniejsze publikacje, dwukolorowe, które również cieszą się zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Na pewno podstawą jest posiadanie co najmniej jednej, dwóch osób potrafiących redagować teksty dziennikarskie. Ważne są za to kanały dystrybucji. W Siedlcach bezpłatny informator Kurier Siedlecki mieszkańcy mogą znaleźć w ośrodkach kultury, przychodniach lekarskich, szkołach, ośrodku sportu i rekreacji, urzędach pracy i wielu innych instytucjach.

TOMASZ MARCINIUK, rzecznik prasowy prezydenta Siedlec, redaktor naczelny Bezpłatnego Informatora Miejskiego Kurier Siedlecki