Przed przystąpieniem do budowy domu inwestor powinien zadbać nie tylko o dopełnienie formalności prawnych, jak np. projekt budowlany czy pozwolenie na budowę. Równie ważne jest znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej, która wykona prace, oraz podpisanie z nią właściwej umowy. Jest to bardzo ważna część procesu inwestycyjnego, gdyż od właściwego wyboru ekipy budowlanej oraz podpisania korzystnej umowy w dużej mierze zależą koszty budowy. Jednocześnie inwestor musi pamiętać o tym, że nie każdy rodzaj umowy może być podpisany z ekipą budowlaną. Najczęściej w grę wchodzi podpisanie umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło.

Rodzaje umów

Jeżeli przedmiotem umowy inwestycyjnej jest pewien rezultat robót, który nie spełnia cech obiektu budowlanego, np. instalacja czy montaż urządzeń, to wówczas mamy do czynienia z umową o dzieło. Jeżeli natomiast w umowie wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z projektem danego obiektu i oddania go inwestorowi, a inwestor zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia oraz przygotowania terenu do prac budowlanych, to mamy do czynienia z umową o roboty budowlane.

Różnice pomiędzy oboma rodzajami umów są na tyle małe, że często te same roboty mogą być wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło. Szczególnie ważne jest więc, aby dokładnie określić z wykonawcą, jaki rodzaj umowy chcemy z nim podpisać. Ma to znaczenie głównie z tego powodu, że w zależności od rodzaju umowy różne są wynikające z niej dla stron obowiązki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka umowa na roboty budowlane.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Obowiązków stron
- Wysokości wynagrodzenia
- Odpowiedzialności za zapłatę
- Przedawnienia roszczeń